Politica de confidențialitate

1. INTRODUCERE

SmilePro procesează și stochează date cu caracter personal în Uniunea Europeană în conformitate cu regulile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor). Aceste reguli se referă la confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor cu caracter personal aferente oricărei persoane vizate prin acțiunile noastre de prestări servicii și de marketing.

Această declarație de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm de la clienți sau de la potențiali clienți și modul în care utilizăm aceste informații.

2. DESPRE NOI

ELLA MAVIDENT SRL este o persoană juridică română, cu sediul social în Str. Roșia Montană, Nr.6, București, CUI 43207604, număr registrul comerțului J40/13731/2020.

Reprezentantul legal al societății este Viorel Matei și poate fi contactat la adresa Str. Roșia Montană, Nr.6, București și la adresa de e-mail info@smilepro.ro 

Din punct de vedere al Regulamentului EU 679/2016, ELLA MAVIDENT SRL este operator de date cu caracter personal și are desemnată că persoana responsabila pe Viorel Matei ce poate fi contactat:

 • pe email la info@smilepro.ro
 • prin poștă la adresa: Str. Roșia Montană, Nr.6, București în atenția RESPONSABILULUI PENTRU DATE PERSONALE.

3. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM ȘI SURSA ACESTORA

Utilizăm doar acele informații strict necesare și relevante pentru afacerea noastră și pentru nevoile tale de consumator și le colectăm prin intermediul site-ului nostru care este găzduit și administrat în România. Intrăm în posesia datelor tale, în principal ca urmare a faptului că tu optezi să ni le dezvălui în mod voluntar dar și prin captare automată, la momentul accesării paginii noastre, ca urmare a utilizării de tehnologie și programe informatice specifice.

În cadrul acestui site pot fi furnizate următoarele date cu caracter personal:

Tipul de date colectate Exemple de date prelucrate
Date de identificare nume, prenume
Date de contact adresă de corespondență, adresă de email, număr de telefon
Date medicale (date cu caracter personal sensibile) Istoric medical (boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut sau în prezent, recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei etc.)
Date tehnice Adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, geolocația, paginile de pe site-ul nostru pe care le vizitezi, timpul petrecut pe aceste pagini și alte statistici
Opinii și viziuni Opinii şi viziuni transmise sau postate despre noi pe reţelele de socializare sau pe care le faci cunoscute pe alte canale publice

4. CUM COLECTĂM ACESTE DATE

Captarea automată de date se realezeaza prin intermediul tehnologiei cookie. Cookie este un fragment de informaţie trimis de o pagină web, salvat de browser-ul calculatorului tău pe hard disk. Acesta reţine informaţii de care ar avea nevoie o pagină web pentru a-ți personaliza experienţa (adică imaginile dinamice de pe site, preferinţe de setări pentru limbă etc.) şi a aduna informaţii statistice despre pagina web, cum ar fi paginile web vizitate, descărcările făcute, numele de domeniu al furnizorului de internet şi ţara de origine a vizitatorilor, precum şi adresele paginilor vizitate imediat înainte şi după intrarea pe pagina noastră. Informaţiile din cookies ne permit să trasăm „click-urile” pe care le-aţi făcut (mai exact, căile urmate de vizitatori pentru a ajunge pe pagina noastră în timp ce trec de la o pagină la alta).

De asemenea, utilizăm şi fişiere jurnal de servere web standard care ne ajută să numărăm vizitatorii şi să evaluăm capacitatea tehnică a paginii noastre. Folosim aceste informaţii pentru a afla câte persoane vizitează site-ul, ne ajută să aranjăm paginile într-un mod atractiv pentru utilizatori, să avem o pagină uşor de folosit în browser şi să oferim vizitatorilor pagini mai utile. Înregistrăm informaţii despre traficul pe pagină, dar nu şi informaţiile despre vizitatorii individuali ai paginii noastre.

Utilizăm Google Analytics care ne ajută să măsurăm eficienţa publicităţii noastre şi modul în care vizitatorii folosesc pagina web.

Partea de „asistenţă” din bara de instrumente a majorităţii browser-elor iți arată cum să blochezi acceptarea de noi cookies, cum să fii înştiinţat atunci când primești un nou cookie şi cum să dezactivezi cookie-urile existente. Nu uita însă că fără cookies s-ar putea să nu beneficiezi pe deplin de toate caracteristicile paginii noastre web.

5. SCOPUL COLECTĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC

Colectăm informații ce conțin date personale sau tehnice în principal pentru:

 • Îmbunătățirea serviciilor noastre și a experienței tale de navigare pe site–ul nostru

Pentru a realiza această activitate ne întemeiem pe interesul nostru legitim de a desfășură activități comerciale, dar suntem atenți și la respectarea drepturilor și libertăților tale astfel încât iți oferim posibilitatea facilă de dezabonare de la utilizarea programelor și tehnologiilor pe care le folosim în procesul de colectare și prelucrare date.

 • Marketing direct

Ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul tău prealabil. Poți să te răzgândești oricând accesând butonul de dezabonare din cadrul mesajelor pe care le primești de la noi.

 • Motive de securitate a infrastructurii noastre hardware și software

Temeiul colectării și prelucrării în acest scop este atât unul legal, respectiv obligația de bază a bunurilor cât și unul bazat pe interesul nostru legitim de a ne proteja afacerea. În măsură în care vom folosi informațiile deținute în alte scopuri decât cele mai sus declarate, iți vom solicita în mod expres consimțământul și iți vom explica de ce noi drepturi beneficiezi în această situație.

6. IMPOSIBILITATEA/REFUZUL DE A NE FURNIZA ANUMITE DATE PERSONALE

În situația în care nu ne furnizezi informațiile solicitate, este foarte probabil să nu poți utiliza în parametrii normali site-ul nostru și, de asemenea, să nu putem accepta și prelucra solicitarea ta și să nu fim în măsură să iți furnizăm produsele sau serviciile de interes pentru tine.

7. TRANSMITEREA DATELOR

Nu vom transmite către terțe părți datele tale cu caracter personal, cu următoarele excepții:

 • Cu acordul tau
 • Dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de tine
 • În cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de tine. Societățile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care este necesară pentru executarea serviciului solicitat de tine (de ex. transmiterea serviciilor dorite, procesarea informațiilor privind plata etc.)
 • Putem transmite date cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
  • este prevăzut într-o dispoziție legală
  • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională
  • protejează siguranța individului sau siguranța publică
  • aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații juridice
 • În cazul în care activitățile tale contravin termenilor și condițiilor statuate de societatea noastră, sau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii
 • În cazul în care societatea noastră fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator
 • În cazul în care societatea noastră devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. 

În cazul în care vor apărea situațiile menționate mai sus, vei fi anunțat prin e-mail sau printr-un anunț postat pe site.

8. LOCUL STOCĂRII

Atât pagina de internet, cât și baza de date fizică și electronică conținând informații cu caracter personal, sunt găzduite/stocate pe servere securizate din România. În măsură în care vom transfera anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în state cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, vom lua măsuri pentru a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile vor fi protejate prin clauzele contractuale sau alte garanții precum schemele de certificare din care face parte și Scutul de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către Statele Unite ale Americii.

9. MĂSURI DE SECURITATE

Deși datele tale sunt colectate în mediul online, o parte din acestea sunt stocate inclusiv pe suport de hârtie (ex. facturi). ELLA MAVIDENT SRL se preocupă în mod special și constant de implementarea unor măsuri eficiente de securitate de natură să protejeze datele tale cu caracter personal și să evite breșe de securitate atât în ceea ce privește informația stocată online, cât și pe suport fizic. Indiferent de modalitatea de stocare, datele tale sunt păstrate în medii sigure care beneficiază de măsuri de protecție la acces, utilizare, divulgare, modificare sau distrugere neautorizată. De asemenea, am implementat măsuri speciale privind securitatea rețelei și a transferului de date, auditare și testare a infrastructurii, personal instruit, transfer de date în afara României realizat doar către entități ce pot asigura o protecție similară etc.

10. PERIOADA DE STOCARE

În cazul în care prelucrăm datele tale pentru executarea unor obligații precontractuale/contractuale, vom stoca datele atât timp cât este necesar pentru executarea contractului și pentru o perioada ulterioară suplimentară. În cazul în care prelucrăm datele tale în virtutea unei obligații legale sau în interes public, vom stoca datele atât timp cât este necesar pentru respectarea obligațiilor legale sau atât timp cât interesul este calificat ca fiind de utilitate publică. În cazul în care prelucrăm datele tale pentru protejarea intereselor noastre legitime de afaceri, vom stoca datele până când ne vei solicita să ne oprim, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că motivul pentru care colectăm și stocăm este prioritar față de interesele, drepturile și libertățile tale. În cazul în care prelucrăm datele tale în baza acordului tău expres, vom stoca datele până la momentul la care ne vei cere să ne oprim. 

Stocăm datele personale colectate prin formularul de solicitare ofertă timp de 12 luni.

11. AUTOMATIZAREA PROCESULUI DECIZIONAL

ELLA MAVIDENT SRL nu folosește procese automatizate care pot genera efecte juridice ce te privesc sau te pot afecta într-o măsură semnificativă. Poți cere oricând să nu faci obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dacă decizia respectivă produce efecte juridice cu privire la tine sau te afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă. Nu poți beneficia de acest drept de opțiune dacă decizia luată ca urmare a prelucrării automate a datelor ne este necesară pentru a încheia sau a executa un contract sau daca este permisă prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile tale. Dacă ne-ai oferit consimțământul tău cu privire la prelucrarea automată și apoi te răzgândești, iți poți retrage oricând acest consimțământ prin formularea unei cereri scrise pe care să ne-o comunici folosind datele menționate la rubrica de Contact din site.

12. DREPTURI

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului UE 2016/679, persoanele înregistrate în calitate de persoane vizate au următoarele drepturi:

  • dreptul la informare
  • dreptul de acces la date
  • dreptul de rectificare a datelor
  • dreptul la opoziţie
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat)
  • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a retrage consimțământul
  • dreptul de ajutor de la Autoritatea de Supraveghere
  • dreptul de a depune o plângere

Iți poți exercita oricare dintre aceste drepturi prin completarea unei cereri şi trimiterea acesteia, prin email la adresa info@smilepro.ro sau telefonic la +40 7730 773 773. 

Te asigurăm că toate sesizările și plângerile tale vor fi tratate cu seriozitate, profesionalism și deplină confidențialitate. Daca totuși ești nemulțumit de modalitatea în care am răspuns sesizărilor tale, te poți adresa autorităților ce dețin rol de control asupra activității noastre în materie de date cu caracter personal. În Romania, această autoritate este reprezentată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, ale cărei informații de contact sunt:

 • Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
 • Telefon: +40 318 059 211 sau +40 318 059 212
 • E-mail: anspdcp@dataprotection.ro