Termeni și Condiții

Prezentul document conținând termenii și condițiile de utilizare ale site-ului www.smilepro.ro (denumit în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul www.smilepro.ro, ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul site-ului.

La adresa www.smilepro.ro se regăsesc informații (texte, poze, baze de date etc. ) care constituie conținutul site-ului  www.smilepro.ro, proprietatea ELLA MAVIDENT SRL, cu sediul social în București, Str. Roșia Montană, Nr. 6  înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/13731/2020, CUI 43207604. Orice preluare a conținutului (integrală sau parțială) în alte scopuri decât în interes personal este sancționată de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală.

Informațiile oferite în cadrul prezentului site sunt în limba română (www.smilepro.ro), fară a exclude prezentarea acestora în alte limbi.

Folosirea site-ului www.smilepro.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor ce vor fi detaliate în paragrafele următoare.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a termenilor și condițiilor.

1. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Prin accesarea site-ului, sunteți de acord ca utilizarea să se facă pe propria dumneavoastră răspundere. ELLA MAVIDENT SRL nu este responsabil pentru niciun incident direct sau indirect sau orice alte pierderi, costuri sau cheltuieli de orice natura care pot apărea, ca urmare a accesării sau navigării în site sau prin intermediul descărcărilor de date (text, imagini, video sau audio).

Conținutul site-ului  www.smilepro.ro a fost alcătuit cu cea mai mare atenție pentru introducerea corectă a datelor și respectarea acurateții informațiilor. Totuși erorile nu sunt imposibile. De aceea, ELLA MAVIDENT SRL nu își asumă responsabilitatea pentru greșelile de tipărire sau afișare, în ceea ce privește imaginile, caracteristicile etc.

ELLA MAVIDENT SRL nu este responsabil de nicio daună provocată de viruși, bug-uri, acțiuni umane sau orice defecțiune a sistemului informatic, sau orice alte erori, defecțiuni sau întârzieri de comunicații în transmisiile pe dispozitive.

Toate informațiile și materialele conținute pe acest site sunt furnizate în mod gratuit, fară niciun fel de garanție. Sub nicio circumstanță ELLA MAVIDENT SRL nu va fi responsabil pentru vreo daună directă, indirectă, accidentală sau specială care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site și nu va fi responsabil de orice daune ce au rezultat din greșeli, omisiuni, întreruperi, erori, defecțiuni, întârzieri în funcționare sau transmisie sau orice neîndeplinire de performanță a site-ului.

Prin accesarea site-ului, vizitatorul acceptă în mod expres și fară echivoc, Termenii și condițiile site-ului și condițiile în care se desfășoară procesul de contact și/sau cerere de oferă, așa cum sunt ele prezentate pe site. 

2. PUBLICITATE SI CONFIDENȚIALITATE

Utilizatorul nu va face publice, unor terți, prin orice mijloace, nicio informație cu caracter privat primită de la ELLA MAVIDENT SRL, sub sancțiunea obligării acestuia la plata de daune interese.

De asemenea, ELLA MAVIDENT SRL nu va face publice niciunei terțe parți nicio informație transmisă fară acordul scris al utilizatorului, cu excepția partenerilor agreați, furnizori de servicii cu care există un contract prin care se protejează aceste date.

Pentru mai multe infomații, citiți documentul Politica de Confidențialitate.

3. LEGĂTURA CU ALTE SITE-URI

Utilizatorii înțeleg și acceptă că site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri de internet, inclusiv site-uri personale (bloguri), site-urile furnizorilor de produse și/sau servicii care trimit către bannerele publicitare postate pe site-uri ori microsite-uri publicitare, dar fară a se limita la acestea, care sunt considerate de administratorul site-ului utile în legătură cu conținutul site-ului, dar care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa.

ELLA MAVIDENT SRL nu este responsabil pentru orice pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau sursele spre care trimit aceste linkuri. Includerea unui link sau trimiteri către alte site-uri de internet nu implică aprobarea în vreun fel a acestora de către ELLA MAVIDENT SRL.

4. DREPTURILE ASUPRA CONȚINUTULUI SITE-ULUI

Este interzisă copierea, preluarea,  reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele personale; în caz contrar, se vor aplica sancțiunile legislației în vigoare, prima etapă fiind rezolvarea situației pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu va fi posibil, părțile se vor întâlni în instanță.

Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scopuri decât cele personale pot fi trimise la adresa Strada Roșia Montană, Nr. 6, București sau prin e-mail la info@smilepro.ro.

5. FRAUDA

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul site-ului www.smilepro.ro sau de a afecta funcționarea serverului care găzduiește site-ul www.smilepro.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va declanșa urmărirea penala împotriva autorului sau autorilor acestor fapte.

6. SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către ELLA MAVIDENT SRL numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile și datele din formularul de contact și cel de cerere de ofertă vor fi folosite numai pentru a raspunde solicitărilor emitentului.

Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

ELLA MAVIDENT SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor), ELLA MAVIDENT SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de vizitator. Scopul colectării datelor este de răspundere al vizitatorilor, așa cum apare descris în Politica de Confidențialitate.

Pentru mai multe infomatii, citiți documentul Politica de Confidențialitate.

7. LITIGII: LEGEA APLICABILĂ

Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin înțelegere între cele două părti (pe cale amiabilă). În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, de pe raza sediului social al ELLA MAVIDENT SRL.

ELLA MAVIDENT SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute că urmare a nerespectării de către utilizatori a „Termenilor și Condițiilor”.

8. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

ELLA MAVIDENT SRL are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fară nici o notificare prealabilă și fară a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate față de utilizatori. Orice modificare vă fi considerată ca fiind acceptată deplin și necondiționat de către oricare dintre utilizatori prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de serviciu, ori prin accesarea site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și / sau utilizarea în orice mod a serviciului oferit prin site.